Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu  Distanční šrouby umístěného na webovém rozhraní www.distancnisrouby.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

RYTECKÉ MATERIÁLY PRAHA s.r.o., se sídlem Zbuzany, Na Návsi 7, PSČ 25225,

IČ: 27879372

DIČ: CZ27879372

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123707

Adresa pro doručování: Na Návsi 7, 252 25 Zbuzany

Telefonní číslo: 00420 257 960 151

Kontaktní e-mail: rmp@rmp.cz

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím.

Konkrétní znění VOP pro maloobchod a velkoobchod naleznete v odkazech níže, rovněž pak odkazy na reklamační řád a formuláře pro podání reklamace či odstoupení od smlouvy.

VOP pro maloobchod

(VOP pro maloobchod - PDF dokument)

---------------

VOP pro velkoobchod

(VOP pro velkoobchod - PDF dokument)

---------------

Podmínky užití webového rozhraní

(Podmínky užití webového rozhraní - PDF dokument)

---------------

Reklamační řád

(Reklamační řád - PDF dokument)

---------------

Reklamační protokol

(Reklamační protokol - PDF dokument)

---------------

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Formulář pro odstoupení od smlouvy - PDF dokument)